ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 8:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 6 ຕຸລາ ປີ 2021 ທ່ານ ສຸກສັນ ພົນປະດິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ  ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ພ້ອມດ້ວຍຮອງຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຜູ້ປະສານງານຈຳນວນ 1 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບ ການຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານ ການປະເມີນຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບນ້ຳ ປີ 2020  ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ບຸນທະວີ ອັກຄະຣາດ ຫົວໜ້າ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ມີຕາງໜ້າ ຈາກສະຖາບັນ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະຖິຕິ ຊສ ເຂົ້າຮ່ວມ  ແລະ ຫົວໜ້າ ພະແນກ,  ຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ  ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ຈາກ 18 ແຂວງ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດ  ຄຳເຫັນ ເປັນການປັບປຸງໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ຕອນ ແລະ ສຳເລັດລົງໃນເວລາ 12:30 ນາທີ.