ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແນະນຳກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານການຂື້ນທະບຽນ, ຈົດທະບຽນ ແລະ ເຕັກນິກການສຳຫຼວດວັດແທກທີ່ດິນ ໃຫ້ກັບ  ຫຊສ 5 ເມືອງ ພາຍໃນແຂວງຂື້ນ ເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ສົມຫວັງ ນາບຸນແພງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຄະນະນຳບັນດາເມືອງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານທີ່ດິນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ.     

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ແນະໃສ່ແນະນຳວຽກງານທີ່ດິນເປັນຫຼັກເຊັນ:

 1. ແນະນຳການຂຽນແບບຟອມການຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ,
 • ການຂຽນແແບບຟອມ ຂ1, ຂ2.
 • ແນະນໍາການກວດກາແບບຟອມ ຄ1.
 • ແນະນຳການກວດກາແບບຟອມໃບມອບໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.
 • ການຈັດປະເພດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄຳແນະນຳ 6036 ພາກທີ 2 ຂໍ້ 9, ການປະກາດແຈ້ງການຫາຜູ້ຄັດຄ້ານ ຂໍ້ 10.
 1. ແນະນຳການຂຽນແບບຟອມຈົດທະບຽນປ່ຽນແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.
 • ແນະນຳການຂຽນແບບຟອມຄຳຮ້ອງ ທບ 13.
 • ແນະນຳການຂຽນແບບຟອມສັນຍາໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ທບ02.
 • ແນະນຳການຂຽນແບບຟອມໜັງສືຢັ້ງຢືນການສຶບທອດມູນມໍລະດົກ ທບ03.
 • ແນະນຳການຂຽນແບບຟອມໃບມອບສິດໃຫ້ຕາງໜ້າທບ- ຂ1.
 • ແນະນຳຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເສຍຫານຂອງໃບຕາດິນຕາມກົດໝາຍ ເລກທີ 85/ສພຊ, ມາດຕາ 103 ແລະຄຳແນະນຳ 5046/ກຊສ.
 • ຜ່ານຄຳແນະນຳ 6035 ພາກທີ 2 ຂໍ້ 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.8, 2.9,2.10ດ 2.11.1 ແລະ2.11.3 ແລະ ພາກທີ 3 ຂໍ້ 3.2.1 ຂໍ້ 3.2.4

     ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,  ແລະ ແນະນໍາເຕັກນິກການສໍາຫລວດວັດແທກທີ່ດິນໃຫ້ກັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ດິນຢູ່ບັນດາເມືອງໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນ ເຕັມ.

    ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແນະນໍາວິທີການຈັດລະບົບເອກະສານທາງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດພິມເອກະສານທາງການ ເຂົ້າຮູບແບບລະບົບເອກະສານທາງລັດຖະການ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄັ້ງຄ່າລະບົບຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການຈັດຮູບແບບເນື້ອໃນເອກະສານ, ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບເອກະສານຕາມຮ່າງເອກະສານທາງການ ລາຍລະອຽດເຂົ້າເບີ່ງຮ່າງເອກະສານທາງການໄດ້ ແລະ ດາວໂຫລດທີ່ນີ້

       ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ຂອງ ທ່ານ ສົມຫວັງ ນາບຸນແພງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມທີ່ບັນທ່ານໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສຸມສະຕິປັນຍາພ້ອມກັນແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເພື່ອໃຫ້ວຽກງານທີ່ດິນໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຂື້ນ.